Naglo-load / Nagpapadala

SS- CRC - Loadng - Hxm

SS- CRS - Loadng - Hxm

Naglo-load ng Hindi Kalakal na Platong Bakal Sa Lalagyan at SS - HRC - Nilo-load - HXM & Ss - HRP - Nilo-load - HXM